Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

2015 års ekonomiska vårproposition Prop. 2014/15:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2016.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och budgetutrymmet, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

För beställning av 2015 års ekonomiska vårproposition kontakta:

Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: [email protected]

Laddar...