Proposition från Miljödepartementet

Ny instansordning för va-målen Prop. 2015/16:11

Publicerad

I propositionen föreslås att Statens va-nämnds uppgifter enligt lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna.

Ladda ner:

I propositionen föreslås lagändringar som avser handläggningen av vamålen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rättegångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Ny instansordning för va-målen

    I propositionen föreslås att Statens va-nämnds uppgifter enligt lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna.