Proposition från Socialdepartementet

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147

Publicerad

I propositionen föreslås att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Förslaget utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ladda ner:

Möjligheten att försörja sig genom arbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens oberoende och trygghet.  Under 2013 var 91 procent av de som fick vårdnadsbidrag kvinnor.

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att mottagare av vårdnadsbidrag oftast har lägre löneinkomst både före och efter perioden med vårdnadsbidrag än de föräldrar som väljer att inte nyttja bidraget.

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag föreslås upphöra från och med den 1 februari 2016.

Pressmeddelande: Nu slopas vårdnadsbidraget

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

    I propositionen föreslås att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Förslaget utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.