Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu slopas vårdnadsbidraget

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag föreslås upphöra från och med den 1 februari 2016.

Vårdnadsbidraget möjliggör för en förälder att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. Villkoret för att få vårdnadsbidrag är att barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid.

Under år 2013 var det cirka 100 kommuner som införde möjligheten att betala ut vårdnadsbidrag.  Det innebär att ungefär hälften av Sveriges alla 1–3-åringar bodde i kommuner som erbjöd vårdnadsbidrag, av dessa var det 4 procent som hade föräldrar som valde att ha använda bidraget. Ungefär 7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Över 90 procent av dem var kvinnor.

En rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar tydligt på att föräldrar med vårdnadsbidrag hade lägre löneinkomster både före och efter perioden med bidraget. Avskaffandet utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

-         Vi vill ta bort vårdnadsbidraget eftersom det varit dåligt för kvinnors ekonomi samtidigt som det cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen medan männen förvärvsarbetar. Vi vill se en modern feministisk politik som stärker både kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.