Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Prop. 2015/16:008

Publicerad

Regeringen föreslår i propositionen bestämmelser om vem som ska utse ordförande med mera i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Ladda ner:

Regeringen bedömer att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i HSAN samt kvalifikationer för att kunna utses som ordförande, andra ledamöter och ersättare bör regleras i förordning i stället för i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...