Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet, är ett nytt globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.

Ladda ner: