Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Höjt tak för rutavdrag Prop. 2018/19:89

Publicerad

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för
rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I en lagrådsremiss föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Proposition (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Laddar...