Proposition från Finansdepartementet

Höständringsbudget för 2019 Prop. 2019/20:2

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2019.

Ladda ner: