Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Prop. 2019/20:135

Publicerad

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheten att utse regionala skyddsombud genom en ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) så att sådana skyddsombud får tillträde till fler arbetsställen.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...