Proposition från Socialdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Prop. 2020/21:107

Publicerad

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2021. I denna proposition föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021. Lagändringarna ska träda i kraft den 31 maj 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

    I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.