Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ladda ner:

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-skyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

    I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Laddar...