Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Uppföljning av vaccinationer mot covid -19

Publicerad

Regeringen föreslår att lagen om register över nationella vaccinationsprogram också ska omfatta vaccination mot covid-19.

Ladda ner:

Lagen om register över nationella vaccinationsprogram innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till registret, hur dessa får behandlas och vem som ska lämna uppgifterna.

Uppgift om dosnummer till vaccinationsregistret

Regeringen föreslår även ändringar om att vårdgivare som ansvarar för en vaccination ska lämna uppgift om vaccinationens dosnummer till vaccinationsregistret.

Förslagen möjliggör en ändamålsenlig och effektiv uppföljning av vaccinationstäckning, vaccinkvalitet, skyddseffekt samt säkerhet hos vaccinet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...