Proposition från Finansdepartementet

Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete Prop. 2020/21:168

Publicerad

Ladda ner:

För att tillgodose intresset av insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete
föreslås att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärende enligt lagen
om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till den lagen.

Förslaget innebär att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ändras. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 föreslås dock omfattas av undantaget från sekretess först fr.o.m. den 21 oktober 2021.