Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina Prop. 2021/22:211

Publicerad

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

Ladda ner:

Bemyndigandet ska även omfatta boenden för personer som ansöker om eller har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Förslaget lämnas mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, som innebär en omfattande tillströmning av personer som fördrivits från Ukraina och som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 maj 2022. Föreskrifter som
meddelas med stöd av bemyndigandet ska få avse tid fr.o.m. den 15 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

    I promemorian föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen när tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande får meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i den lagen, ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

    I lagrådsremissen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen när tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande får meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i den lagen, ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Proposition (1 st)

Laddar...