Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen när tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande får meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i den lagen, ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Ladda ner:

Förslaget lämnas mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, som innebär en omfattande tillströmning av personer som fördrivits från Ukraina.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 maj 2022. Föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet ska få avse tid fr.o.m. den 15 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

    I promemorian föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen när tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande får meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i den lagen, ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

    I lagrådsremissen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen när tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande får meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i den lagen, ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Proposition (1 st)