Proposition från Utrikesdepartementet

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet Prop.2021/22:145

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (IVI). För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

    I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (IVI). För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.