Proposition från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2022/23:3

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige, i syfte att på ett ordnat sätt avveckla det svenska förbandsbidraget till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), fortsätter att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i Mali till och med den 30 juni 2023, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

Ladda ner:

I propositionen redogör regeringen för insatsens folkrättsliga grund och
sina överväganden inför en avveckling av det svenska bidraget.
Regeringen redogör även för bidragets ekonomiska konsekvenser.