Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat Prop. 2022/23:143

Publicerad

I propositionen föreslås att domstolen, vid bedömningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt, ska få ta hänsyn till förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat.

Ladda ner:

Hänsyn ska också få tas till åsidosättanden av skyldigheter i näringsverksamhet som näringsidkaren har gjort sig skyldig till i näringsverksamhet som har bedrivits i en annan stat. Förslagen har tagits fram med anledning av ändringar i 2017 års bolagsrättsliga EU-direktiv.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.