Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden Prop. 2023/24:5

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ändring i lagen om alternativ tvistlösning
i konsumentförhållanden som innebär att regeringen bemyndigas
att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning
hos Allmänna reklamationsnämnden. Därmed får regeringen möjlighet att
meddela föreskrifter om vilken avgift som konsumenten ska betala för att
få en tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden som innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden.

Proposition (1 st)

Laddar...