Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Prop. 2023/24:55

Publicerad

I propositionen föreslås regler om krav på information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Ladda ner:

Reglerna föreslås i en ny lag och innebär ett tydligare genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...