Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Fi2021/02192

Publicerad

I promemorian föreslås en ny lag om tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar samt en kompletterande förordning.

Ladda ner:

Förslagen syftar till ett tydligare genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Den nya lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...