Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel Prop. 2023/24:28

Publicerad

I propositionen föreslås det att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026.

Ladda ner:

Det föreslås även att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för
2027–2030. Även andra åtgärder som är samhällsekonomiskt effektiva bör
övervägas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.