Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel Diarienummer: KN2023/03617

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts svara på remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat-och näringslivsdepartementet senast den 25 augusti 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...