Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet Prop. 2023/24:52

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska råda likvärdiga krav vad gäller skyldigheten att anta mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet.

Ladda ner:

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige i kommuner och regioner anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I propositionen föreslår regeringen att programmet även ska omfatta verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi eller av sådana juridiska personer som anges i 10 kap. 2–4 och 6 §§ kommunallagen. Syftet med propositionens förslag är att det för sådan verksamhet så långt det är möjligt ska råda lika villkor för privata utförare och för kommuner och regioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...