Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB Skr. 2012/13:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? (RiR 2012:19).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende SBAB Bank AB:s ekonomiska mål och bolagets utdelningsprincip och har redan vidtagit åtgärder på detta område. Regeringen instämmer emellertid inte i Riksrevisionens bedömning av bolagets roll på bolånemarknaden.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 juni 2013 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.