Skrivelse från Försvarsdepartementet

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Skr 2013/14:185

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser.