Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2021/22:70

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2020. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ladda ner:

Laddar...