Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Skr. 2015/16:58

Publicerad Uppdaterad

Riksrevisionen har i nio granskningar undersökt om statens insatser är effektiva för att främja etableringen av nyanlända invandrare.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats som presenteras i slutrapporten
är att statens insatser inte är tillräckligt effektiva och att det krävs
förändringar inom såväl integrationsområdet som angränsande politikområden.

Regeringen delar i huvudsak Riksrevisionens övergripande slutsatser
och bedömningar och har inlett ett omfattande utvecklingsarbete som
syftar till hållbart mottagande av nyanlända i hela landet och snabbare
etablering i arbets- och samhällslivet. Inriktningen på reformarbetet
redovisas i budgetpropositionen för 2016.

Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat
kraftigt efter att budgetpropositionen lämnats till riksdagen har
regeringen också tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna enats kring ytterligare nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet
med att utveckla och anpassa etableringsuppdraget. I och med denna
skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport är
slutbehandlad.

Laddar...