Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter Skr. 2015/16:188

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden (RiR 2016:2).

Ladda ner:

Laddar...