Skrivelse från Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2016/17:114

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2016.

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export
som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU
och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk
exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla
användningsområden.