Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexitomröstningen Skr.2016/17:168

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har i rapporten Svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen (RiR 2016:33) redovisat sin bedömning av om de myndigheter med ansvar för att värna om den finansiella stabiliteten vidtog förberedelser i rimlig omfattning inför folkomröstningen i Storbritannien och Nordirland om EU-medlemskapet i juni 2016.

Riksrevisionens övergripande slutsatser är att regeringen, myndigheterna under regeringen och Riksbanken vidtog förberedelser i rimlig omfattning och att krisberedskapen var god inför folkomröstningen.

Riksrevisionen pekar på ett par områden där det finns utrymme för förbättringar. Dels saknar Riksrevisionen en heltäckande och systematisk utvärdering av förberedelserna då erfarenheter kan komma till nytta vid en framtida krissituation, dels menar Riksrevisionen att fastställda rutiner i styrdokument för att snabbt ställa om från normal verksamhet till krisorganisation utgör ett förbättringsområde.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser.

Laddar...