Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav ID-nummer: 2016/17:184

Ansvarig: Näringsdepartementet, Regeringen

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att bedöma och upprätthålla aktualiteteten i motiv, syfte och mål med de statliga bolagsinnehaven. I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

Ladda ner: