Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet Skr. 2017/18:84

Publicerad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet – högre lön men sämre sammanhållning (RiR 2017:18). Riksrevisionens övergripande bedömning är att granskningen visar att regeringens lönemässiga målsättningar med reformerna till stor del har uppnåtts hittills men att det skett till priset av ett försämrat arbetsklimat bland lärarna.