Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken ID-nummer: Skr. 2017/18:297

Ansvarig: Näringsdepartementet, Regeringen

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.

Ladda ner: