Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre Skr. 2018/19:34

Publicerad

Regeringen har bedömt vad Riksrevisionen har iakttagit i myndighetens rapport Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilda boende för äldre.

Ladda ner:

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att utvecklingen av behov och tillgång till särskilt boende behöver följas upp. Detta så att man med kommunerna får en gemensam bild av situationen.

Det kan finnas behov av att analysera om det finns alternativa lösningar för att stimulera byggandet av flera platser i särskilt boende.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...