Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2020 Skr. 2020/21:90

Publicerad

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2021.

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska
ländernas regeringar under 2020, med huvudsakligt fokus på
verksamheten i Nordiska ministerrådet. Skrivelsen inleds med en
översiktlig sammanfattning av det nordiska samarbetet under covid-19-
pandemin. Därefter beskrivs verksamheten under de nordiska
samarbetsministrarna, följt av verksamheten under resterande elva
ministerråd. Det nordiska utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska
samarbetet, som ligger utanför Nordiska ministerrådets mandat, beskrivs
kort. Skrivelsen innehåller också en översiktlig bild av Sveriges bilaterala
relationer med de nordiska grannländerna samt arbetet i Barentsrådet och
Arktiska rådet.

Laddar...