Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2019 Skr. 2019/20:90

Publicerad

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska
ländernas regeringar under 2019, med huvudsaklig inriktning på
verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Laddar...