Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2021 Skr. 2021/22:90

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2021, med huvudsakligt fokus på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner: