Skrivelse från Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2019 och helåret 2020 Skr.2020/21:147

Publicerad

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2021.

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under det andra halvåret 2019
och helåret 2020.
Vid OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava 2019 utsågs Sverige till
organisationens ordförande för år 2021.
Under hela kalenderåret 2020, då Albanien var OSSE:s ordförande,
ingick Sverige i enlighet med organisationens praxis i
ordförandeskapstrojkan tillsammans med Slovakien och Albanien.
Sedan årsskiftet 2020–2021 är således Sverige OSSE:s ordförandeland,
vilket dock faller utanför ramen för denna skrivelse.