Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om styrningen av Business Sweden Skr.2023/24:127

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Business Sweden – styrningen av Sveriges export- och investeringsråd (RiR 2023:27).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i styrningen av Business
Sweden. Riksrevisionens övergripande slutsats är att styrningen av
Business Sweden i flera avseenden är bristfällig eftersom ägarna inte i
tillräcklig utsträckning bedöms ha hanterat Business Swedens
konkurrensfördelar och de oklarheter som följer av Business Swedens
verksamhetsform. Riksrevisionen bedömer att detta medför att styrningen inte är effektiv för att uppnå statens mål med verksamheten.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett
värdefullt bidrag till regeringens fortsatta utveckling av styrningen och
uppföljningen av Business Sweden och instämmer i Riksrevisionens
bedömning att styrningen och uppföljningen av Business Sweden kan
förbättras.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens
slutrapport är slutbehandlad.

Laddar...