Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler ID-nummer: SOU 1997:194