Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven SOU 1997:43

Publicerad · Uppdaterad

Betänkande av Stat-kyrkadelegationen.

Ladda ner: