Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Brister i omsorg - en fråga om bemötande av äldre SOU 1997:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I det förebyggande arbetet måste utöver systematisk insamling och återföring av kunskap om brister även ingå insatser för insiktsfull rekrytering till arbetsuppgifter för och tillsammans med äldre god personalutbildning, fortbildning och handledning med inriktning på frågor om bemötande utveckling av innehåll i personalens arbetssituation uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetsledning och arbetsorganisation.