Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En särskild utsatthet - Om personer med funktionshinder från andra länder SOU 1998:139

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I den här rapporten har journalisten Malena Sjöberg på utredningens uppdrag gjort en sammanställning och analys av den kunskap som finns på det här området idag. Rapporten visar på många och stora problem som möter människor med både funktionshinder och utländsk bakgrund, men också på de möjligheter som finns att komma tillrätta med dem. Malena Sjöberg skriver i rapporten att många upplever en dubbel diskriminering, dels för att de är invandrare och dels för att de har ett funktionshinder. Därför blir det extra viktigt att samhällets stöd till och bemötande av personer med funktionshinder och invandrarbakgrund fungerar.