Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Läsarna och demokratin SOU 1998:134

Publicerad Uppdaterad

Demokratiutredningens skrift nummer åtta. Skriften har författats av skriftställaren Anders Johnson. I brevform diskuterar författaren läsandets betydelse och bildningens funktion i en demokrati.

Ladda ner:

Demokratin bygger på politisk frihet och allmänna val. Den politiska friheten skapar det demokratiska rummets takhöjd och de allmänna valen dess bredd. Men för att demokratin ska kunna fungera väl fordras också något som ger det demokratiska rummet ett djup, en tredje dimension. Demokratins tredje dimension handlar om medborgarnas delaktighet i de diskussioner som äger rum före och efter att besluten fattas. Människor måste känna att de kan göra sina röster hörda, att förtroendevalda och andra beslutsfattare lyssnar. Alla medborgare måste ha goda möjligheter att förstå hur olika meningsriktningar tycker och tänker.

Laddar...