Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Från en art till en annan - transplantation från djur till människa SOU 1999:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommitténs huvudsakliga ställningstagande gäller frågan om och i så fall under vilka förutsättningar som kliniska försök med xenotransplantation skall tillåtas. I den frågan bedömer kommittén att man kan välja mellan tre olika vägar. · Kliniska försök förbjuds permanent eller tillfälligt. · Kliniska försök kan tillåtas endast i begränsad omfattning efter en noggrann prövning och med tillämpning av ett särskilt regelverk med krav på särskilda försiktighetsåtgärder. · Kliniska försök kan tillåtas efter en prövning med tillämpning av dagens regelverk.