Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - Problem och lösningar ID-nummer: SOU 2000:70