Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Adressat okänd - om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik SOU 2000:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommittén anser att det är väsentligt att de inventeringar av hemlösheten som på regeringens uppdrag har utförts av Socialstyrelsen upprepas och ytterligare utvecklas. Dessa har i huvudsak belyst antalet hemlösa med utpräglade socialmedicinska problem. Därutöver är det också viktigt att kartlägga och närmare analysera individer och grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden.