Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Från dubbla spår till Elevhälsa SOU 2000:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Titeln associerar till att elevvården och skolans pedagogiska verksamhet i dag löper bredvid varandra som på dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår: skolhälsovården kör på sitt spår, elevvården på sitt, skolans pedagoger på sitt. Elevhälsa införs som begrepp för den verksamhet som tidigare varit elevvård och skolhälsovård. Elevhälsans uppgift ska vara att stödja lärandet i skolan och röja hinder för elevers lust att lära och utvecklas. Elevhälsan ska ha yrkesgrupper med särskild kompetens som ska vara tillgängliga för elever, lärare, arbetslag, skolledning och föräldrar (i frågor som rör deras barns skolgång).