Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Uppehållstillstånd för adopterade SOU 2000:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 7 oktober 1999 bemyndigade regeringen statsrådet Maj-Inger Klingvall att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ta ställning till vilken betydelse en adoption av en vuxen person bör ha vid bedömningen av ett ärende om uppehållstillstånd för den adopterade och även ta ställning till hur administrativa frågor kring detta skall lösas samt att utreda vissa likartade frågor som rör adoption av barn. Till särskild utredare förordnades f.d. överdirektör Ulla Fredriksson.